PUSH-TO-OPEN TECNOLOGY

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОТВОРЯНЕ ЧРЕЗ НАТИСКАНЕ "PUSH-TO-OPEN"

За новата тенденция на кухни без дръжки Dunavox разработи охладители за вино, които се отличават с технологията push-to-open. Вратите са без дръжка, леко натискане на горната част на вратата е достатъчно, за да активирате вътрешния сензор, който отваря вратата автоматично.

Идеално за дома

Няма нищо по-хубаво от вино, поднесено в подобаваща чаша, добре отлежало и охладено до съвършена температура. Ако сте един от онези ценители на виното, които обичат както да колекционират виното, така и да му се наслаждават, тогава си струва да инвестирате в охладител за вино Dunavox.

IMPORTANT PART OF INTERIOR DESIGN

Важен елемент на вътрешния дизайн

 

Ever been amazed how a wine cooler can create such a dynamic space, offering numerous possibilities in terms of design and finish?  Wine cooler makes your interior luxurious and sophisticated at the same time taking the place of pride in the middle of the living area and creates an undeniable statement of luxury and class. 

AWARD-WINNING INTERNATIONAL COMPANY

МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ С РЕД НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

Най-голямата гама от модели в Европа с близо 50 различни първокласни охладители за вино, които се предлагат за продажба от глобалната дистрибуторска мрежа на компанията, осигуряваща висококачествена помощ при избора, техническа поддръжка и следпродажбено обслужване.

PROFESSIONAL WINE STORAGE

Професионално съхранение на виното

 

Dunavox wine cooler is the perfect solution to store all your wines safely and for many years to come.  The features that occur naturally in a wine cellar are all managed and maintained within a Dunavox wine cooler.

Охладителят за вино Dunavox е идеалното решение да съхранявате всичките си вина безопасно и за много години напред. Условията, които се срещат естествено във винарска изба, се създават и поддържат във Вашия охладител за вино Dunavox.

SINGLE, DUAL AND THREE TEMPERATURE ZONES

Охладители с една, две или три отделни температурни зони

 

Dunavox wine coolers are available with one, two, or three cooling zones. The variety of the product range provides the possibility to store different kinds of wine at their ideal serving or storage temperature – making them versatile, quiet and reliable.

Охладителите за вино Dunavox се предлагат с една, две или три охладителни зони. Разнообразието на продуктовата гама дава възможност за съхранение на различни видове вина при идеалната им температура за сервиране или съхранение, което ги прави универсални, тихи и надеждни.

INTEGRATED VENTILATION SYSTEMS

ИНТЕГРИРАНИ ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Our newest development is self-ventilating wine coolers making the wine coolers extremely easy to install as the vents usually required to create the airflow are no longer needed.

Най-новата ни разработка са самовентилиращи се охладители за вино, което ги прави изключително лесни за инсталиране, тъй като вентилационните отвори, които обикновено се изискват за създаване на въздушен поток, вече не са необходими.

Dunavox представя своите охладители за вино

Охладители за вино

Охладителят за вино е практичен и естетичен уред за съхранение на вино. Ние предлагаме голямо разнообразие от охладители, вариращи от такива за съхранение на малки лични колекции, до охладители, осигуряващи необходимия климат за по-големи колекции. Някои модели са свободностоящи, докато други могат да бъдат вградени в дизайна на вашата кухня.

Доставка

Бърза доставка от склад

24 / 7 обслужване

Сервизен регистър

Онлайн плащане

Сигурно плащане