Брой на бутилките

Размери

Температурни зони

Поставяне

Цена

DUNAVOX Soul

Dunavox Soul са първокласни, вградени в кухнята охладители за вино, отличаващи се с елегантен екстериор от неръждаема стомана или черни дръжки. The integrated ventilation system allows the cool air to reach the compressor via a grille at the bottom and the warm air to escape through another grille at the top of the wine cooler.  This means that Dunavox Soul wine coolers can be installed underneath worktops making them extremely easy to incorporate into modern kitchens.

Интегрираната вентилационна система позволява на хладния въздух да достига до компресора чрез долната решетка, а на топлия въздух да излиза през друга решетка в горната част на охладителя за вино. Това означава, че охладителите за вино Dunavox Soul могат да бъдат инсталирани под работните плотове, което ги прави изключително лесни за вграждане в модерните кухни.

Доставка

Бърза доставка от склад

24 / 7 обслужване

Сервизен регистър

Онлайн плащане

Сигурно плащане